ייצור מבוזר

ייצור מבוזר

1

ייצור מבוזר

2

אסדרות

3

התאמה לרשת

4

תנאי סף טכניים

5

בדיקת הבקשה

6

תשובות מחלק

7

תיאום טכני

8

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

אסדרות

חיבור מתקן ייצור

מתקן לייצור חשמל המחובר באופן ישיר ומזרים לרשת חברת החשמל את כל האנרגיה המיוצרת במתקן

דוגמה לחיבור מתקן ייצור

אסדרות

חיבור מתקן ייצור

מתקן לייצור חשמל המחובר באופן ישיר ומזרים לרשת חברת החשמל את כל האנרגיה המיוצרת במתקן

דוגמה לחיבור מתקן ייצור