ייצור מבוזר

ייצור מבוזר

1

ייצור מבוזר

2

אסדרות

3

התאמה לרשת

4

תנאי סף טכניים

5

בדיקת הבקשה

6

תשובות מחלק

7

תיאום טכני

8

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

התקנת ארון תקשורת

במתקן ייצור בהספק מצרפי מעל 630 קו"א מתקינה חברת החשמל ארון תקשורת על חשבון היזם, המעביר נתונים ומאפשר שליטה מרחוק של חברת החשמל

ארון תקשורת הוא דרישת חובה למתקני ייצור, שהספקם המצרפי עולה על 630 קו"א, על היצרן לבצע הכנות כמפורט בהנחיות

תנאי סף טכניים

תנאי סף טכניים

התקנת ארון תקשורת

במתקן ייצור בהספק מצרפי מעל 630 קו"א מתקינה חברת החשמל ארון תקשורת על חשבון היזם, המעביר נתונים ומאפשר שליטה מרחוק של חברת החשמל

ארון תקשורת הוא דרישת חובה למתקני ייצור, שהספקם המצרפי עולה על 630 קו"א, על היצרן לבצע הכנות כמפורט בהנחיות