ייצור מבוזר

ייצור מבוזר

1

ייצור מבוזר

2

אסדרות

3

התאמה לרשת

4

תנאי סף טכניים

5

בדיקת הבקשה

6

תשובות מחלק

7

תיאום טכני

8

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

התאמה לרשת

תנאים לחיבור מתקן ייצור

תנאים לשילוב מתקן ייצור

מתקן המתחבר ישירות לרשת החלוקה

מתקן בהספק כולל של עד 630 קו"א: חיבור לרשת מתח נמוך

מתקן בהספק כולל מעל 630 קו"א ועד 16 מו"א: חיבור לרשת מתח גבוה

מתקן במקום צרכנות המחובר לרשת החלוקה

ההספק המותקן המצטבר של סך המתקנים לא יעלה על 630 קו"א ברשת מתח נמוך, או על 16 מו"א ברשת מתח גבוה

ההספק הממשי של סך המתקנים במקום הצרכנות בקילו-ואט, מחולק במקדם הספק 0.9, לא יעלה על גודל החיבור

התאמה לרשת

תנאים לחיבור מתקן ייצור

מתקן המתחבר ישירות לרשת החלוקה

מתקן בהספק כולל של עד 630 קו"א: חיבור לרשת מתח נמוך

מתקן בהספק כולל מעל 630 קו"א ועד 16 מו"א: חיבור לרשת מתח גבוה

תנאים לשילוב מתקן ייצור

מתקן במקום צרכנות המחובר לרשת החלוקה

ההספק המותקן המצטבר של סך המתקנים לא יעלה על 630 קו"א ברשת מתח נמוך, או על 16 מו"א ברשת מתח גבוה

ההספק הממשי של סך המתקנים במקום הצרכנות בקילו-ואט, מחולק במקדם הספק 0.9, לא יעלה על גודל החיבור