ייצור מבוזר

ייצור מבוזר

1

ייצור מבוזר

2

אסדרות

3

התאמה לרשת

4

תנאי סף טכניים

5

בדיקת הבקשה

6

תשובות מחלק

7

תיאום טכני

8

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

בדיקת הבקשה

לאחר שהיצרן עמד בתנאי הסף לבדיקת הבקשה (חיבור/שילוב מתקן), מתכנן חברת החשמל יבצע בדיקת סימולציה לבחינת הפעולות הטכניות, הנדרשות לחיבור המתקן בזמן הקצר ביותר

מועד התחייבות חברת החשמל לחיבור/שילוב המתקן יהיה לכל היותר חצי שנה לאחר המועד המירבי המחייב לסינכרון, בכפוף לעבודות הנדרשות לצורך חיבורו לרשת החלוקה

בנוסף, תיבדק התאמת הציוד לדרישות המערכת, ועמידת היצרן בתנאים לזכאות לתעריף המבוקש ובתנאים נוספים (אם נקבעו)

בדיקת הבקשה

לאחר שהיצרן עמד בתנאי הסף לבדיקת הבקשה (חיבור/שילוב מתקן), מתכנן חברת החשמל יבצע בדיקת סימולציה לבחינת הפעולות הטכניות, הנדרשות לחיבור המתקן בזמן הקצר ביותר

מועד התחייבות חברת החשמל לחיבור/שילוב המתקן יהיה לכל היותר חצי שנה לאחר המועד המירבי המחייב לסינכרון, בכפוף לעבודות הנדרשות לצורך חיבורו לרשת החלוקה

בנוסף, תיבדק התאמת הציוד לדרישות המערכת, ועמידת היצרן בתנאים לזכאות לתעריף המבוקש ובתנאים נוספים (אם נקבעו)