ייצור מבוזר

ייצור מבוזר

1

ייצור מבוזר

2

אסדרות

3

התאמה לרשת

4

תנאי סף טכניים

5

בדיקת הבקשה

6

תשובות מחלק

7

תיאום טכני

8

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

בדיקת הבקשה

איכות החשמל (בדיקות סטטיות) רשת החלוקה

מתקן ייצור במתח נמוך/גבוה: הבטחת מתחי עבודה תקינים עם חיבור וניתוק המתקן מרשת החלוקה

פס צבירה בתחמ"ש: מיתוג המתקן לא יגרום לשינוי המתח מעל דרגת מתח של מחלף דרגות אוטומטי בשנאי

סוללת קבלים (אם תידרש): שינוי המתח בנקודת חיבור המתקן לרשת עקב מיתוג סוללת קבלים, לא יחרוג מהערך התקין

בדיקת הבקשה

איכות החשמל (בדיקות סטטיות) ברשת החלוקה

מתקן ייצור במתח נמוך/גבוה: הבטחת מתחי עבודה תקינים עם חיבור וניתוק המתקן מרשת החלוקה

פס צבירה בתחמ"ש: מיתוג המתקן לא יגרום לשינוי המתח מעל דרגת מתח של מחלף דרגות אוטומטי בשנאי

סוללת קבלים (אם תידרש): שינוי המתח בנקודת חיבור המתקן לרשת עקב מיתוג סוללת קבלים, לא יחרוג מהערך התקין