ייצור מבוזר

ייצור מבוזר

1

ייצור מבוזר

2

אסדרות

3

התאמה לרשת

4

תנאי סף טכניים

5

בדיקת הבקשה

6

תשובות מחלק

7

תיאום טכני

8

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

בדיקת הבקשה

העמסה תרמית ברשת החלוקה

קו חלוקה במתח נמוך/גבוה: היקף הייצור

לא יעלה על 100% מהיכולת התרמית של הקו

שנאי חלוקה: היקף הייצור לא יעלה על 100% מההספק הנקוב של השנאי

בדיקת הבקשה

העמסה תרמית ברשת החלוקה

קו חלוקה במתח נמוך/גבוה: היקף הייצור לא יעלה על 100% מהיכולת התרמית של הקו

שנאי חלוקה: היקף הייצור לא יעלה על 100% מההספק הנקוב של השנאי