ייצור מבוזר

ייצור מבוזר

1

ייצור מבוזר

2

אסדרות

3

התאמה לרשת

4

תנאי סף טכניים

5

בדיקת הבקשה

6

תשובות מחלק

7

תיאום טכני

8

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

בדיקת הבקשה

מגבלות מערכת ההשנאה בתחמ"ש

מתקן ייצור בהספק עד 630 קו"א: עד 100% מההספק הנקוב של השנאי

מתקן ייצור בהספק מעל 630 קו"א במתח גבוה: עד 60% מההספק הנקוב של השנאי

אם קיימת תוכנית פיתוח מאושרת לתוספת השנאה לתחמ"ש, שיעור ההעמסה יכול להיות יותר מ-60% למתקני ייצור במתח גבוה, בכפוף להגבלת שעות הזרמה לרשת בשנה עד להשלמת התוכנית

מתקן ייצור הכולל הגבלה על ההספק המוזרם לרשת: בחישוב העמסת השנאי ייכלל רק ההספק המוזרם לרשת

צבר מתקנים בשילוב מתקן ייצור:

ייבחנו בחישוב העמסת השנאי בהתאם להספקם המצרפי המאושר להזרמה

לרשת

בדיקת הבקשה

מגבלות מערכת ההשנאה בתחמ"ש

מתקן ייצור בהספק עד 630 קו"א: עד 100% מההספק הנקוב של השנאי

מתקן ייצור בהספק מעל 630 קו"א במתח גבוה: עד 60% מההספק הנקוב של השנאי

אם קיימת תוכנית פיתוח מאושרת לתוספת השנאה לתחמ"ש, שיעור ההעמסה יכול להיות יותר מ-60% למתקני ייצור במתח גבוה, בכפוף להגבלת שעות הזרמה לרשת בשנה עד להשלמת התוכנית

מתקן ייצור הכולל הגבלה על ההספק המוזרם לרשת: בחישוב העמסת השנאי ייכלל רק ההספק המוזרם לרשת

צבר מתקנים בשילוב מתקן ייצור: ייבחנו בחישוב העמסת השנאי בהתאם להספקם המצרפי המאושר להזרמה לרשת