בדיקת הבקשה

מגבלות מערכת ההשנאה בתחמ"ש

אם קיימת תוכנית פיתוח מאושרת לתוספת השנאה לתחמ"ש, שיעור ההעמסה יכול להיות יותר מ-60% למתקני ייצור במתח גבוה, בכפוף להגבלת שעות הזרמה לרשת בשנה עד להשלמת התוכנית

מתקן ייצור בהספק עד 100 קו"ט:

עד 100% מההספק הנקוב של השנאי

מתקן ייצור בהספק מעל 100 קו"ט

ועד 630 קו"א: עד 60% מההספק

הנקוב של השנאי

מתקן ייצור בהספק מעל 630 קו"א

במתח גבוה: עד 60% מההספק הנקוב

של השנאי

מתקן ייצור הכולל הגבלה על ההספק המוזרם לרשת: בחישוב העמסת השנאי ייכלל רק ההספק המוזרם לרשת

צבר מתקנים בשילוב מתקן ייצור:

ייבחנו בחישוב העמסת השנאי בהתאם להספקם המצרפי המאושר להזרמה

לרשת

ייצור מבוזר

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38