ייצור מבוזר

ייצור מבוזר

1

ייצור מבוזר

2

אסדרות

3

התאמה לרשת

4

תנאי סף טכניים

5

בדיקת הבקשה

6

תשובות מחלק

7

תיאום טכני

8

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

בדיקת הבקשה

קריטריונים מרכזיים

1

מגבלות מערכת ההולכה

2

מגבלות מערכת ההשנאה בתחמ"ש

3

העמסה תרמית ברשת

החלוקה

4

איכות החשמל (בדיקות

סטטיות) ברשת החלוקה

5

איכות החשמל

(בדיקות דינמיות)

בדיקת הבקשה

קריטריונים מרכזיים

1

מגבלות מערכת ההולכה

2

מגבלות מערכת ההשנאה בתחמ"ש

3

העמסה תרמית ברשת החלוקה

4

איכות החשמל (בדיקות סטטיות)

ברשת החלוקה

5

איכות החשמל (בדיקות דינמיות)