ייצור מבוזר

ייצור מבוזר

1

ייצור מבוזר

2

אסדרות

3

התאמה לרשת

4

תנאי סף טכניים

5

בדיקת הבקשה

6

תשובות מחלק

7

תיאום טכני

8

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

תיאום טכני

לאחר תשובת מחלק ותשלום ראשון, חברת החשמל והיצרן יבצעו תיאום טכני של עבודות החיבור/השילוב, ויקבעו לוח זמנים משוער לביצוען, בכפוף להתחייבות שניתנה בתשובת המחלק

נושאי התיאום הטכני

תיאום נקודת החיבור לרשת וההכנות הנדרשות במתקן לצורך החיבור

מיקום המתקן

פירוט הציוד שתתקין חברת החשמל במתקן ובחדר המיתוג (במתקן במתח גבוה)

בניית מתקן החשמל הפרטי

מדדי אמינות ואיכות אספקת החשמל ברשת המוזנת מהיצרן (אם קיימת)

מפרט חשמלי של הציוד ואופן התקנתו, בטיחות, עמידה בתקנים והתקנת מערכות מדידה ומנייה

תיאום ביצוע הפרדה פיזית וחשמלית במתקן חדש המוקם על גג מבנה שבו כבר פועל מתקן ייצור

התקנת רשם הפרעות איכות חשמל

אישורי רשויות, אישורי בעלים ומחזיקים במקרקעין וכל אישור אחר הנדרש לחיבור/שילוב המתקן

הכנות להתקנת ארון תקשורת של חברת החשמל (למתקן שהספקו המצרפי בנקודת החיבור מעל 630 קו"א)

תיאום טכני

לאחר תשובת מחלק ותשלום ראשון, חברת החשמל והיצרן יבצעו תיאום טכני של עבודות החיבור/השילוב, ויקבעו לוח זמנים משוער לביצוען, בכפוף להתחייבות שניתנה בתשובת המחלק

נושאי התיאום הטכני

תיאום נקודת החיבור לרשת וההכנות הנדרשות במתקן לצורך החיבור

מיקום המתקן

פירוט הציוד שתתקין חברת החשמל במתקן ובחדר המיתוג (במתקן במתח גבוה)

בניית מתקן החשמל הפרטי

מדדי אמינות ואיכות אספקת החשמל ברשת המוזנת מהיצרן (אם קיימת)

מפרט חשמלי של הציוד ואופן התקנתו, בטיחות, עמידה בתקנים והתקנת מערכות מדידה ומנייה

תיאום ביצוע הפרדה פיזית וחשמלית במתקן חדש המוקם על גג מבנה שבו כבר פועל מתקן ייצור

התקנת רשם הפרעות איכות חשמל

אישורי רשויות, אישורי בעלים ומחזיקים במקרקעין וכל אישור אחר הנדרש לחיבור/שילוב המתקן

הכנות להתקנת ארון תקשורת של חברת החשמל (למתקן שהספקו המצרפי בנקודת החיבור מעל 630 קו"א)