ייצור מבוזר

ייצור מבוזר

1

ייצור מבוזר

2

אסדרות

3

התאמה לרשת

4

תנאי סף טכניים

5

בדיקת הבקשה

6

תשובות מחלק

7

תיאום טכני

8

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

ייצור מבוזר

פוטנציאל קליטת מתקני ייצור

חברת החשמל מפרסמת מפה אודות פוטנציאל חיבור מתקני ייצור מבוזרים לרשת החלוקה בהתאם ליכולת הקליטה ברשת הקיימת

הסבירות לחיבור

גבוהה מאוד

גבוהה

נמוכה

נמוכה מאוד

*התמונה להמחשה בלבד.

ייצור מבוזר

פוטנציאל קליטת מתקני ייצור

חברת החשמל מפרסמת מפה אודות פוטנציאל חיבור מתקני ייצור מבוזרים לרשת החלוקה בהתאם ליכולת הקליטה ברשת הקיימת

הסבירות לחיבור

גבוהה מאוד

גבוהה

נמוכה

נמוכה מאוד

*התמונה להמחשה בלבד.