ייצור מבוזר

ייצור מבוזר

1

ייצור מבוזר

2

אסדרות

3

התאמה לרשת

4

תנאי סף טכניים

5

בדיקת הבקשה

6

תשובות מחלק

7

תיאום טכני

8

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

אסדרות

רשות החשמל מוסמכת לחלק רישיונות לייצור חשמל באנרגיות מתחדשות, וקובעת את מכסות הייצור בהתאם ליעדי הממשלה ולצרכי המשק

הרשות מפרסמת אסדרות למתקנים מסוגים וגדלים שונים:

אסדרה תעריפית: אסדרות שקבעה רשות החשמל במכסה ותעריף מוגדרים הפתוחה לכלל הציבור, מיועדת למתקנים בהספק שאינו עולה על 630kva. ניתן להוסיף מתקני אגירה באסדרה זו.

אסדרה תחרותית: אסדרות שמפרסמת רשות החשמל במכרז או בהליך תחרותי בה נקבעים זוכים בתנאים מוגדרים לרבות מכסה ותעריף.

אסדרת שוק: אסדרה פתוחה לרישום המאפשרת קבלת תעריף בהתאם למחיר השוק בכפוף לאמות המידה.

רשות החשמל פרסמה מדריך לאסדרה התעריפית לחיבור או שילוב מתקן ייצור פוטו-וולטאי עד 630 קו"ט

אסדרות

רשות החשמל מוסמכת לחלק רישיונות לייצור חשמל באנרגיות מתחדשות, וקובעת את מכסות הייצור בהתאם ליעדי הממשלה ולצרכי המשק

הרשות מפרסמת אסדרות למתקנים מסוגים וגדלים שונים:

אסדרה תעריפית: אסדרות שקבעה רשות החשמל במכסה ותעריף מוגדרים הפתוחה לכלל הציבור, מיועדת למתקנים בהספק שאינו עולה על 630kva. ניתן להוסיף מתקני אגירה באסדרה זו.

אסדרה תחרותית: אסדרות שמפרסמת רשות החשמל במכרז או בהליך תחרותי בה נקבעים זוכים בתנאים מוגדרים לרבות מכסה ותעריף.

רשות החשמל פרסמה מדריך לאסדרה התעריפית לחיבור או שילוב מתקן ייצור פוטו-וולטאי עד 630 קו"ט

אסדרת שוק: אסדרה פתוחה לרישום המאפשרת קבלת תעריף בהתאם למחיר השוק בכפוף לאמות המידה.