ייצור מבוזר

ייצור מבוזר

1

ייצור מבוזר

2

אסדרות

3

התאמה לרשת

4

תנאי סף טכניים

5

בדיקת הבקשה

6

תשובות מחלק

7

תיאום טכני

8

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

ייצור מבוזר

הקמת מתקן ייצור

מתקן הייצור יוקם על ידי היזם הפרטי ועל חשבונו, בכפוף לעמידה בדרישות:

תשובת מחלק חיובית מחברת החשמל

היתר הפעלה מרשות החשמל

אישורים סטטוטוריים

עמידה בהנחיות מינהל החשמל, כולל בדיקת מתקן

ייצור מבוזר

הקמת מתקן ייצור

מתקן הייצור יוקם על ידי היזם הפרטי ועל חשבונו, בכפוף לעמידה בדרישות:

תשובת מחלק חיובית מחברת החשמל

היתר הפעלה מרשות החשמל

אישורים סטטוטוריים

עמידה בהנחיות מינהל החשמל, כולל בדיקת מתקן