ייצור מבוזר

ייצור מבוזר

1

ייצור מבוזר

2

אסדרות

3

התאמה לרשת

4

תנאי סף טכניים

5

בדיקת הבקשה

6

תשובות מחלק

7

תיאום טכני

8

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

ייצור מבוזר

חיבור והפעלה

כדי להבטיח את אמינות ויציבות הרשת, חברת החשמל דואגת לשילוב מבוקר של המתקן, לאחר בדיקת התאמה לנקודת החיבור לרשת

טרם החיבור לרשת חברת החשמל, על המתקן לעבור תהליך טכני ומסחרי בהתאם לאמות מידה 35כ1-7 של רשות החשמל

רישום היצרן יבוצע בהתאם לאסדרות המפורסמות מעת לעת על ידי רשות החשמל

לאחר בדיקת המתקן וחיבורו לרשת, מחויבת חברת החשמל לרכוש חשמל מבעל המתקן בהתאם לתשובת המחלק, לתעריפים ולאמות המידה שקובעת רשות החשמל

ייצור מבוזר

חיבור והפעלה

כדי להבטיח את אמינות ויציבות הרשת, חברת החשמל דואגת לשילוב מבוקר של המתקן, לאחר בדיקת התאמה לנקודת החיבור לרשת

טרם החיבור לרשת חברת החשמל, על המתקן לעבור תהליך טכני ומסחרי בהתאם לאמות מידה 35כ1-7 של רשות החשמל

רישום היצרן יבוצע בהתאם לאסדרות המפורסמות מעת לעת על ידי רשות החשמל

לאחר בדיקת המתקן וחיבורו לרשת, מחויבת חברת החשמל לרכוש חשמל מבעל המתקן בהתאם לתשובת המחלק, לתעריפים ולאמות המידה שקובעת רשות החשמל