התקנת מונים בקומות

התקנת מונים בקומות

1

התקנת מונים בקומות

2

חיבור לבניין

3

קומת כניסה

4

פיר כבלים

5

נישת מונים קומתית

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

מונה ציבורי

אם יש דירות בקומת כניסה

ארון ריכוז מונים יותקן בצמוד לארון אבטחה

המונה הציבורי יותקן בארון כמונה אחרון מימין

מונה ציבורי

אם יש דירות בקומת כניסה

ארון ריכוז מונים יותקן בצמוד לארון אבטחה

המונה הציבורי יותקן בארון כמונה אחרון מימין