התקנת מונים בקומות

התקנת מונים בקומות

1

התקנת מונים בקומות

2

חיבור לבניין

3

קומת כניסה

4

פיר כבלים

5

נישת מונים קומתית

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

מונה ציבורי

מיקום לצד ארון אבטחה ראשית

רוחב נישה: 90 ס"מ

פס השוואת פוטנציאלים: עד 5 מ' מארון אבטחה


רצוי להתקין בנישת המונה הציבורי

מונה ציבורי

מיקום לצד ארון אבטחה ראשית

רוחב נישה: 90 ס"מ

פס השוואת פוטנציאלים: עד 5 מ' מארון אבטחה


רצוי להתקין בנישת המונה הציבורי