התקנת מונים בקומות

התקנת מונים בקומות

1

התקנת מונים בקומות

2

חיבור לבניין

3

קומת כניסה

4

פיר כבלים

5

נישת מונים קומתית

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

הנישה

צוקל

נדרש צוקל בטון למניעת חדירת מים לנישה

הצוקל יבלוט לגובה 10 ס"מ מעל הריצוף החיצוני

הנישה

צוקל

נדרש צוקל בטון למניעת חדירת מים לנישה

הצוקל יבלוט לגובה 10 ס"מ מעל הריצוף החיצוני