התקנת מונים בקומות

התקנת מונים בקומות

1

התקנת מונים בקומות

2

חיבור לבניין

3

קומת כניסה

4

פיר כבלים

5

נישת מונים קומתית

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

הנישה

"סינר"

אם קיימת הנמכת תקרה (תקרת גבס וכד') יש להתקין "סינר" בטון עד לגובה דלת הנישה

הנישה

"סינר"

אם קיימת הנמכת תקרה (תקרת גבס וכד') יש להתקין "סינר" בטון עד לגובה דלת הנישה