מערכות מנייה

מערכות מנייה

1

מערכות מנייה

2

סוגי ארונות מנייה

3

בסיס הארון

4

מיקום ותשתית הארון

5

איפוס וחיבור הארקה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

ארון בחדר חשמל במבנה

תשתית תקשורת

חיבור לארון תקשורת

צינור 50 מ"מ PVC קשיח תקני, עם חוט משיכה

ארון בחדר חשמל במבנה

תשתית תקשורת

חיבור לארון תקשורת

צינור 50 מ"מ PVC קשיח תקני, עם חוט משיכה