מערכות מנייה

מערכות מנייה

1

מערכות מנייה

2

סוגי ארונות מנייה

3

בסיס הארון

4

מיקום ותשתית הארון

5

איפוס וחיבור הארקה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

ארון בחדר חשמל במבנה

מפסק

מפסק ראשי (או מפסק זרם מתאים עם כושר ניתוק בעומס) בתוך החדר

מרחק עד 3 מ' מהארון, עם קשר עין

ארון בחדר חשמל במבנה

מפסק

מפסק ראשי (או מפסק זרם מתאים עם כושר ניתוק בעומס) בתוך החדר

מרחק עד 3 מ' מהארון, עם קשר עין