ארון בחדר חשמל במבנה

תשתית תקשורת

חיבור לארון תקשורת

צינור 50 מ"מ PVC קשיח תקני, עם חוט משיכה

מערכות מנייה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38