מערכות מנייה

מערכות מנייה

1

מערכות מנייה

2

סוגי ארונות מנייה

3

בסיס הארון

4

ארון בגומחה בגבול מגרש

6

איפוס וחיבור הארקה

5

ארון בחדר חשמל במבנה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

ארון בחדר חשמל במבנה

מפסק

מפסק ראשי (או מפסק זרם מתאים עם כושר ניתוק בעומס) בתוך החדר

מרחק עד 3 מ' מהארון, עם קשר עין

ארון בחדר חשמל במבנה

מפסק

מפסק ראשי (או מפסק זרם מתאים עם כושר ניתוק בעומס) בתוך החדר

מרחק עד 3 מ' מהארון, עם קשר עין