מונה ציבורי

בחיבור מעל 3x100 אמפר יש לתאם עם חברת החשמל

התקנת מונים בקומות

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38