התקנת מונים בקומות

התקנת מונים בקומות

1

התקנת מונים בקומות

2

חיבור לבניין

3

קומת כניסה

4

פיר כבלים

5

נישת מונים קומתית

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

מונה ציבורי

בחיבור מעל 3x100 אמפר יש לתאם עם חברת החשמל

מונה ציבורי

בחיבור מעל 3x100 אמפר יש לתאם עם חברת החשמל