מערכות מנייה

מערכות מנייה

1

מערכות מנייה

2

סוגי ארונות מנייה

3

בסיס הארון

4

מיקום ותשתית הארון

5

איפוס וחיבור הארקה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

מערכות מנייה

היכן מתקינים מערכת מנייה?

מתקן בגודל חיבור 3x125 עד 3x910 אמפר במתח נמוך 

מבני תעשייה ומסחר, מבני ציבור ומבנים פרטיים עם צריכת חשמל גבוהה 

מערכות מנייה

היכן מתקינים מערכת מנייה?

מתקן בגודל חיבור 3x125 עד 3x910 אמפר במתח נמוך 

מבני תעשייה ומסחר, מבני ציבור ומבנים פרטיים עם צריכת חשמל גבוהה