טעינת רכב חשמלי

טעינת רכב חשמלי

1

רכב חשמלי בישראל

2

אפשרויות טעינה 

3

זינת עמדות טעינה

4

התקנת מערכת טעינה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

כל עבודות החשמל קשורות בהתקנה של עמדת טעינה יבוצעו ע"י חשמלאי מורשה בלבד, ובהתאם לחוק החשמל ותקנותיו, אמות המידה של רשות החשמל, הנחיות מנהל מינהל החשמל והוראות כל דין, ולפי כללי המקצוע הטובים.התקנה של עמדת טעינה במתקן קיים (ללא הגדלת חיבור):

כאשר נדרש ניתוק זמני של מתקן הלקוח

(למשל: לצורך התקנת לוח חלוקה פרטי

ראשי), יש לפתוח הזמנה מסוג "הפסקה

וחיבור" במרכז הביצוע הרלוונטי.

חידוש האספקה למתקן יבוצע בכפוף

להצגת טופס אישור חתום ע"י חשמלאי-בודק

בעל רישיון מתאים. (הטופס זמין ב"מסמכי עבודה")

התשלום עבור הזמנת "הפסקה וחיבור"

יחושב בהתאם לתעריפים שקבעה רשות

החשמל.


בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו ולהנחיות מנהל מינהל החשמל, כל התקנה של עמדת טעינה מחייבת בדיקה של התשתית החשמלית המזינה אותה ע"י חשמלאי-בודק בעל רישיון מתאים, לפני הפעלתה הראשונה או לאחר שינוי יסודי:

במקרים של חיבור חדש או הגדלת חיבור

קיים, הבדיקה תבוצע ע"י בודק מתקנים

של החברה.

במקרה של חיבור קיים (ללא הגדלה),

הבדיקה תבוצע ע"י חשמלאי-בודק מטעם

הלקוח.התקנת מערכת טעינה

התקנת מערכת טעינה

כל עבודות החשמל קשורות בהתקנה של עמדת טעינה יבוצעו ע"י חשמלאי מורשה בלבד, ובהתאם לחוק החשמל ותקנותיו, אמות המידה של רשות החשמל, הנחיות מנהל מינהל החשמל והוראות כל דין, ולפי כללי המקצוע הטובים.


התקנה של עמדת טעינה במתקן קיים (ללא הגדלת חיבור):כאשר נדרש ניתוק זמני של מתקן

הלקוח (למשל: לצורך התקנת לוח

חלוקה פרטי ראשי), יש לפתוח הזמנה

מסוג "הפסקה וחיבור" במרכז הביצוע

הרלוונטי.חידוש האספקה למתקן יבוצע בכפוף

להצגת טופס אישור חתום ע"י

חשמלאי-בודק בעל רישיון מתאים.

(הטופס זמין ב"מסמכי עבודה")התשלום עבור הזמנת "הפסקה וחיבור"

יחושב בהתאם לתעריפים שקבעה

רשות החשמל.


בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו ולהנחיות מנהל מינהל החשמל, כל התקנה של עמדת טעינה מחייבת בדיקה של התשתית החשמלית המזינה אותה ע"י חשמלאי-

בודק בעל רשיון מתאים, לפני הפעלתה

הראשונה או לאחר שינוי יסודי:
במקרים של חיבור חדש או הגדלת חיבור

קיים, הבדיקה תבוצע ע"י בודק מתקנים

של החברה.במקרה של חיבור קיים (ללא הגדלה),

הבדיקה תבוצע ע"י חשמלאי-בודק

מטעם הלקוח.