טעינת רכב חשמלי

טעינת רכב חשמלי

1

רכב חשמלי בישראל

2

אפשרויות טעינה 

3

זינת עמדות טעינה

4

התקנת מערכת טעינה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

התקנת מערכת טעינה

ככלל, עמדות טעינה בזרם חילופין (מצב פעולה 3), יכללו בתי־תקע או מַחבֵּרים לרכב חשמלי מטיפוס 2 לפי ת״י 62196

בית־תקע ומַחבֵּר לרכב חשמלי מטיפוס 2 (“Mennekes”)

במקום שאינו ציבורי, ניתן להתקין עמדת טעינה הכוללת מַחבֵּר לרכב חשמלי מטיפוס 1 לפי ת״י 62196, או בית תקע לטעינה במצב פעולה 2

מַחבֵּר לרכב חשמלי מטיפוס 1(“J1772”)

התקנת מערכת טעינה

ככלל, עמדות טעינה בזרם חילופין (מצב פעולה 3), יכללו בתי־תקע או מַחבֵּרים לרכב חשמלי מטיפוס 2 לפי ת״י 62196

בית־תקע ומַחבֵּר לרכב חשמלי מטיפוס 2  (“Mennekes”)

במקום שאינו ציבורי, ניתן להתקין עמדת טעינה הכוללת מַחבֵּר לרכב חשמלי מטיפוס 1 לפי ת״י 62196, או בית תקע לטעינה במצב פעולה 2

מַחבֵּר לרכב חשמלי מטיפוס 1 (“J1772”)