התקנת מונים בקומות

התקנת מונים בקומות

1

התקנת מונים בקומות

2

חיבור לבניין

3

קומת כניסה

4

פיר כבלים

5

נישת מונים קומתית

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

הנישה

דלתות

דלתות מתכת חיצוניות עם שני לחצני פתיחה ונעילה ידנית פנימית

מיקום הלחצנים בגובה נגיש

מנעול טריקה תקני של חברת החשמל

שילוט תקני, הכולל מדבקת אזהרה

הנישה

דלתות

דלתות מתכת חיצוניות עם שני לחצני פתיחה ונעילה ידנית פנימית

מיקום הלחצנים בגובה נגיש

מנעול טריקה תקני של חברת החשמל

שילוט תקני, הכולל מדבקת אזהרה