טעינת רכב חשמלי

טעינת רכב חשמלי

1

רכב חשמלי בישראל

2

אפשרויות טעינה 

3

זינת עמדות טעינה

4

התקנת מערכת טעינה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

זינת עמדות טעינה

בתים משותפים (בנייה רוויה)

זינה מלוח ייעודי לטעינה

הלוח יזין את כל עמדות הטעינה (מצב פעולה 3), או בתי התקע לטעינה (מצב פעולה 2)


החלופות לזינת הלוח הייעודי הן:

החיבור הציבורי / שירותי בית

(מותנה בהסכמת ועד הבית)

חיבור ייעודי (יוזמן ע״י ועד הבית או ספק שירותי טעינה)

זינת עמדות טעינה

בתים משותפים (בנייה רוויה)

זינה מלוח ייעודי לטעינה

החיבור הציבורי / שירותי בית

(מותנה בהסכמת ועד הבית)

חיבור ייעודי (יוזמן ע״י ועד הבית או ספק שירותי טעינה)


הלוח יזין את כל עמדות הטעינה (מצב פעולה 3), או בתי התקע לטעינה (מצב פעולה 2)

החלופות לזינת הלוח הייעודי הן: