מערכות מנייה

מערכות מנייה

1

מערכות מנייה

2

סוגי ארונות מנייה

3

בסיס הארון

4

מיקום ותשתית הארון

5

איפוס וחיבור הארקה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

ארון בחדר חשמל במבנה

תשתית הזנה

מספר צינורות: כמספר הכבלים + אחד

עד 3x315:

2 צינורות

עד 3x500:

3 צינורות

עד 3x630:

4 צינורות

עד 3x910:

5 צינורות

ארון בחדר חשמל במבנה

תשתית הזנה

מספר צינורות: כמספר הכבלים + אחד

עד 3x315:

2 צינורות

עד 3x500:

3 צינורות

עד 3x630:

4 צינורות

עד 3x910:

5 צינורות