טעינת רכב חשמלי

טעינת רכב חשמלי

1

רכב חשמלי בישראל

2

אפשרויות טעינה 

3

זינת עמדות טעינה

4

התקנת מערכת טעינה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

התקנת מערכת טעינה

יש להתקין מערכת טעינה (בית תקע לטעינה במצב פעולה 2 או עמדת טעינה) בהתאם לחוק ותקנות החשמל, ולהנחיות מִינהל החשמל

הציוד לטעינת רכב חשמלי יתאים לתקינה החלה עליו, כאמור בהנחיות

במעמד בדיקת המתקן, יש להציג טופס הצהרת יבואן/יצרן חתום הכולל פירוט דגם עמדת הטעינה, כתנאי לחיבור העמדה

התקנת מערכת טעינה

יש להתקין מערכת טעינה (בית תקע לטעינה במצב פעולה 2 או עמדת טעינה) בהתאם לחוק ותקנות החשמל, ולהנחיות מִינהל החשמל

הציוד לטעינת רכב חשמלי יתאים לתקינה החלה עליו, כאמור בהנחיות

במעמד בדיקת המתקן, יש להציג טופס הצהרת יבואן/יצרן חתום הכולל פירוט דגם עמדת הטעינה, כתנאי לחיבור העמדה