תמ"א 38

תמ"א 38

1

דרישות מיועץ חשמל

2

הזמנות

3

מספר בניינים על מגרש אחד

4

המרת חיבור עילי

5

חיבור זמני לבנייה

6

חיבור זמני למנוף

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

מספר בניינים על מגרש אחד

ללא לובי משותף

שני בניינים (או יותר) על מגרש

אחד ללא לובי משותף ייחשבו

כבניינים נפרדים

ארון אבטחה ראשית: בגבול

מגרש

מונה ציבורי לחניון ושירותים

משותפים נוספים: משותף

לכל הבניינים

מספר בניינים על מגרש אחד

ללא לובי משותף

שני בניינים (או יותר) על מגרש אחד ללא לובי משותף ייחשבו כבניינים נפרדים


ארון אבטחה ראשית: בגבול מגרש


מונה ציבורי לחניון ושירותים משותפים נוספים: משותף לכל הבניינים