תמ"א 38

תמ"א 38

1

דרישות מיועץ חשמל

2

הזמנות

3

מספר בניינים על מגרש אחד

4

המרת חיבור עילי

5

חיבור זמני לבנייה

6

חיבור זמני למנוף

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

מספר בניינים על מגרש אחד

ללא לובי משותף

שני בניינים (או יותר) על מגרש

אחד ללא לובי משותף ייחשבו

כבניינים נפרדים

חלוקת הזנה לבניינים: ארון

ריכוז מונים בכל בניין

מונה ציבורי: נפרד לכל בניין

מספר בניינים על מגרש אחד

ללא לובי משותף

שני בניינים (או יותר) על מגרשאחד ללא לובי משותף ייחשבו כבניינים נפרדים


חלוקת הזנה לבניינים: ארון ריכוז מונים

בכל בניין


מונה ציבורי: נפרד לכל בניין בכל בניין