ריכוז מונים

ריכוז מונים

1

איך מתחברים לבניין?

2

תשתית החיבור למבנה

3

הנישה: מיקום ומידות

4

סידור הארונות

5

המונה הציבורי

6

חיבורי הארונות

7

התקנת הארון והבסיס

8

דלתות הנישה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

הנישה: מיקום ומידות

מידות ארון ריכוז מונים תקני:

34x207x115 ס"מ 

34 ס"מ

207

ס"מ

115 ס"מ

הנישה: מיקום ומידות


מידות ארון ריכוז מונים תקני:

34x207x115 ס"מ 

34 ס"מ

207

ס"מ

115 ס"מ