ריכוז מונים

ריכוז מונים

1

איך מתחברים לבניין?

2

תשתית החיבור למבנה

3

הנישה: מיקום ומידות

4

סידור הארונות

5

המונה הציבורי

6

חיבורי הארונות

7

התקנת הארון והבסיס

8

דלתות הנישה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

ארון ריכוז מונים ימוקם בגרעין

הבניין בלובי (קומת קרקע), 

במיקום נגיש לטכנאי


ניתן להתקין בקומה 1 - אך 

עדיף בקומה 0


הנישה: מיקום ומידות

הנישה: מיקום ומידות


ארון ריכוז מונים ימוקם בגרעין

הבניין בלובי (קומת קרקע), 

במיקום נגיש לטכנאי


ניתן להתקין בקומה 1 - אך 

עדיף בקומה 0