ריכוז מונים

ריכוז מונים

1

איך מתחברים לבניין?

2

תשתית החיבור למבנה

3

הנישה: מיקום ומידות

4

סידור הארונות

5

המונה הציבורי

6

חיבורי הארונות

7

התקנת הארון והבסיס

8

דלתות הנישה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

תשתית החיבור למבנה

הכנות לשיפור תקשורת למנייה חכמה:צינור 32 מ"מ

מתחבר מהנישה לקיר חיצוני במפלס 0


בגובה 1.8 מ' עד 2.4 מ' 


צינור : PVC קשיח תקני עם חוט משיכה.


תשתית החיבור למבנה

הכנות לשיפור תקשורת למנייה חכמה:  • צינור 32 מ"מ

מתחבר מהנישה לקיר חיצוני במפלס 0בגובה 1.8 מ' עד 2.4 מ'

  • צינור : PVC קשיח תקני עם חוט משיכה.