ריכוז מונים

ריכוז מונים

1

איך מתחברים לבניין?

2

תשתית החיבור למבנה

3

הנישה: מיקום ומידות

4

סידור הארונות

5

המונה הציבורי

6

חיבורי הארונות

7

התקנת הארון והבסיס

8

דלתות הנישה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

תשתית החיבור למבנה

צנרת בקו ישר ובמפלס אחד

מעבר במספר מפלסים, יבוצע

בפיר תקני עם נעילת חח"י

וברדיוס כיפוף תקני

הזנה: לפחות שני צינורות "6


מספר הצינורות: מספר כבלי

ההזנה + אחד


תקשורת: צינור 50 מ"מ

מתחבר לארון תקשורת

כל הצנרת: PVC קשיח

תקני עם חוטי משיכה

תשתית החיבור למבנה

צנרת בקו ישר ובמפלס אחד

מעבר במספר מפלסים, יבוצע

בפיר תקני עם נעילת חח"י

וברדיוס כיפוף תקני

הזנה: לפחות שני צינורות "6


מספר הצינורות: מספר כבלי

ההזנה + אחד


תקשורת: צינור 50 מ"מ

מתחבר לארון תקשורת

כל הצנרת: PVC קשיח

תקני עם חוטי משיכה