תמ"א 38

תמ"א 38

1

דרישות מיועץ חשמל

2

הזמנות

3

מספר בניינים על מגרש אחד

4

המרת חיבור עילי

5

חיבור זמני לבנייה

6

חיבור זמני למנוף

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

המרת חיבור עילי

העברה למיקום זמני

המרת הזנה עילית בהזנה

תת-קרקעית זמנית: חיבור

בכבל זמני לאבטחה הראשית

הקיימת, טרם הקמת הפיגומים

תוואי הכבל בתוך הבניין:

התקנה בחדר המדרגות בתעלת

פח סגורה במכסה עם ברגים,

עד לקופסת מבטחים קיימת

המרת חיבור עילי

העברה למיקום זמני

המרת הזנה עילית בהזנה

תת-קרקעית זמנית: חיבור בכבל זמני לאבטחה הראשית הקיימת, טרם הקמת הפיגומים


תוואי הכבל בתוך הבניין: התקנה בחדר המדרגות בתעלת פח סגורה במכסה עם ברגים, עד לקופסת מבטחים קיימת