איפוס וחיבור הארקה

ארון בחדר חשמל במבנה

פס השוואת פוטנציאלים (פה"פ) ראשי סמוך לארון

איפוס יחיד בין פה"פ ראשי של המבנה לבין פס אפסים בארון

מערכות מנייה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38