מערכות מנייה

מערכות מנייה

1

מערכות מנייה

2

סוגי ארונות מנייה

3

בסיס הארון

4

ארון בגומחה בגבול מגרש

6

איפוס וחיבור הארקה

5

ארון בחדר חשמל במבנה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

איפוס וחיבור הארקה

ארון בגומחה בגבול מגרש

פס הארקות בגב הארון

חיבור במוליך נחושת (חתך מינ' 25 ממ"ר) להארקת יסוד או לאלקטרודה מקומית

חיבור הארקה לארון באחריות חברת החשמל

איפוס וחיבור הארקה

ארון בגומחה בגבול מגרש

פס הארקות בגב הארון

חיבור במוליך נחושת (חתך מינ' 25 ממ"ר) להארקת יסוד או לאלקטרודה מקומית

חיבור הארקה לארון באחריות חברת החשמל