צמודי קרקע

צמודי קרקע

1

גודל החיבור

2

סוג ארון המונים

3

מיקום ארון המונים

4

חזית הארון

6

גומחה לארון

7

חיבור ללוח החשמל

8

חיבור המבנה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

גומחה לארון

גומחה מוכנה

בתחתית הגומחה יהיה פתח

להעברת כבלי חשמל

יש להקפיד על בליטה

אחורית המונעת נפילה!

גומחה לארון

גומחה מוכנה

בתחתית הגומחה יהיה פתח להעברת

כבלי חשמל


יש להקפיד על בליטה אחורית

המונעת נפילה!