טעינת רכב חשמלי

טעינת רכב חשמלי

1

רכב חשמלי בישראל

2

אפשרויות טעינה 

3

זינת עמדות טעינה

4

התקנת מערכת טעינה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

זינת עמדות טעינה

מקום ציבורי

העמדות יוזנו מחיבורים ייעודיים שיוזמנו ע״י הגורם האחראי על השטח הציבורי (כגון הרשות המקומית)

תיעוד פרישׂת התשתיות בשטח הציבורי, לרבות מתן היתרי חפירה, הינו באחריות הגורם האחראי על השטח הציבורי

טעינת רכב מותרת באמצעות עמדות טעינה (מצב פעולה 3 או 4) בלבד

אין להזין עמדות טעינה מלוח חשמל המשמש לצרכים אחרים (תאורה, רמזורים וכד׳)!

זינת עמדות טעינה

מקום ציבורי

טעינת רכב מותרת באמצעות עמדות טעינה (מצב פעולה 3 או 4) בלבד

העמדות יוזנו מחיבורים ייעודיים שיוזמנו ע״י הגורם האחראי על השטח הציבורי (כגון הרשות המקומית)

תיעוד פרישׂת התשתיות בשטח הציבורי, לרבות מתן היתרי חפירה, הינו באחריות הגורם האחראי על השטח הציבורי

אין להזין עמדות טעינה מלוח חשמל המשמש לצרכים אחרים (תאורה, רמזורים וכד׳)!