תמ"א 38

תמ"א 38

1

דרישות מיועץ חשמל

2

הזמנות

3

מספר בניינים על מגרש אחד

4

המרת חיבור עילי

5

חיבור זמני לבנייה

6

חיבור זמני למנוף

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

דרישות מיועץ חשמל

תוכניות מדידה

אם מוסיפים מרפסות לבניין

והמרחק מהן לרשת החשמל

קרוב מדי, יתכן שתידרש

הטמנת רשת

דרישות מיועץ חשמל

תוכניות מדידה

אם מוסיפים מרפסות לבניין והמרחק

מהן לרשת החשמל קרוב מדי, יתכן שתידרש הטמנת רשת