צמודי קרקע

צמודי קרקע

1

גודל החיבור

2

סוג ארון המונים

3

מיקום ארון המונים

4

חזית הארון

6

גומחה לארון

7

חיבור ללוח החשמל

8

חיבור המבנה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

גומחה לארון

גומחה מוכנה

הצבת הגומחה: תתבצע

בהתאם לתקן, בפיקוח

מודד מוסמך או מהנדס

אזרחי

155 ס"מ

(מידה פנימית)

מעל פני הקרקע

גומחה לארון

גומחה מוכנה

הצבת הגומחה: תתבצע בהתאם לתקן, בפיקוח מודד מוסמך או מהנדס אזרחי


155 ס"מ

(מידה פנימית)

מעל פני הקרקע