תמ"א 38

תמ"א 38

1

דרישות מיועץ חשמל

2

הזמנות

3

מספר בניינים על מגרש אחד

4

המרת חיבור עילי

5

חיבור זמני לבנייה

6

חיבור זמני למנוף

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

מספר בניינים על מגרש אחד

עם לובי משותף

סדר מונים: מיספור רציף

לכל החיבורים (לא סדרות

נפרדות!)

מונה ציבורי: אחד משותף

1-12

13-24

25-36

ציבורי

מספר בניינים על מגרש אחד

עם לובי משותף

סדר מונים: מיספור רציף לכל החיבורים (לא סדרות נפרדות!)


מונה ציבורי: אחד משותף

1-12

13-24

25-36

ציבורי