מערכות מנייה

מערכות מנייה

1

מערכות מנייה

2

סוגי ארונות מנייה

3

בסיס הארון

4

מיקום ותשתית הארון

5

איפוס וחיבור הארקה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

סוגי גומחות

גומחה לארון

3x630 עד 3x910 אמפר

מידות פנים:

340x88x55 ס"מ


עובי דפנות וגג:

10 ס"מ


סוגי גומחות

גומחה לארון

3x630 עד 3x910 אמפר

מידות פנים:

340x88x55 ס"מ

עובי דפנות וגג:

10 ס"מ