סוגי גומחות

גומחה לארון

3x400 עד 3x500 אמפר

מידות פנים:

340x88x55 ס"מ


עובי דפנות וגג:

10 ס"מ


מערכות מנייה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38