מערכות מנייה

מערכות מנייה

1

מערכות מנייה

2

סוגי ארונות מנייה

3

בסיס הארון

4

ארון בגומחה בגבול מגרש

6

איפוס וחיבור הארקה

5

ארון בחדר חשמל במבנה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

סוגי גומחות

גומחה לארון עד 3x315 אמפר

מידות פנים:

280x88x55 ס"מ


עובי דפנות וגג:

10 ס"מ


סוגי גומחות

גומחה לארון עד 3x315 אמפר

מידות פנים:

280x88x55 ס"מ

עובי דפנות וגג:

10 ס"מ