צמודי קרקע

צמודי קרקע

1

גודל החיבור

2

סוג ארון המונים

3

מיקום ארון המונים

4

חזית הארון

6

גומחה לארון

7

חיבור ללוח החשמל

8

חיבור המבנה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

גומחה לארון

גומחה ביציקת בטון

מידות פנימיות זהות

לגומחה מוכנה

יש לבצע את הגומחה

בהתאם לתקן, בפיקוח

מודד מוסמך או מהנדס

אזרחי

155 ס"מ

(מידה פנימית)

מעל פני הקרקע

גומחה לארון

גומחה ביציקת בטון

מידות פנימיות זהות לגומחה מוכנה

יש לבצע את הגומחה בהתאם לתקן,

בפיקוח מודד מוסמך או מהנדס אזרחי


155 ס"מ

(מידה פנימית)

מעל פני הקרקע