צמודי קרקע

צמודי קרקע

1

גודל החיבור

2

סוג ארון המונים

3

מיקום ארון המונים

4

חזית הארון

6

גומחה לארון

7

חיבור ללוח החשמל

8

חיבור המבנה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

גומחה לארון

גומחה מוכנה

גומחה לארון עם מונה

אחד (מידות פנימיות) 

גומחה לארון עם 2 או 3

מונים (מידות פנימיות) 

40 ס"מ

60 ס"מ

215 ס"מ

40 ס"מ

85 ס"מ

215 ס"מ

גומחה לארון

גומחה מוכנה

גומחה לארון עם מונה אחד (מידות פנימיות) 


גומחה לארון עם 2 או 3 מונים (מידות פנימיות) 


40 ס"מ

60 ס"מ

215 ס"מ

40 ס"מ

85 ס"מ

215 ס"מ