הנישה

דלתות

מרווח מילוט: לפחות 60 ס"מ מהקיר הנגדי כאשר דלת הנישה פתוחה

התקנת מונים בקומות

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38