מערכות מנייה

מערכות מנייה

1

מערכות מנייה

2

סוגי ארונות מנייה

3

בסיס הארון

4

ארון בגומחה בגבול מגרש

6

איפוס וחיבור הארקה

5

ארון בחדר חשמל במבנה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

ארון בגומחה בגבול מגרש

סוגי גומחות

בהתאם לגודל החיבור וסידור הארונות

1

עד 3x315 אמפר

2

3x400 עד 3x500 אמפר

3

3x630 עד 3x910 אמפר

ארון בגומחה בגבול מגרש

סוגי גומחות

בהתאם לגודל החיבור וסידור הארונות

1

עד 3x315 אמפר

2

3x400 עד 3x500 אמפר

3

3x630 עד 3x910 אמפר